Vestavný regulátor R251

Regulátor R251 je programovatelný regulátor určený pro řízení teploty elektrických pecí a ohřívacích soustav prostřednictvím stykačů nebo polovodičových relé (SSR – Solid State Relay).

R251 umožňuje podle svého nastavení naprogramovat teplotní cyklus (program) o jednom až osmi řízených úsecích a jednom ukončovacím úseku. Každý úsek je definovaný dobou nárůstu nebo poklesu teploty na cílovou hodnotu v hodinách a minutách a hodnotou cílové teploty. Ukončovací úsek může být tvořen nekonečnou výdrží, řízeným poklesem, nebo neřízeným poklesem. Takových programů může být v regulátoru uloženo až 100.

Regulátor umožňuje připojení široké škály čidel – termočlánky B, C, E, J, K, N, R, S, T, napěťové 0-38mV, 0-76mV, odporové Pt100, Pt1000, Ni1000 a proudové 0-20mA a 4-20mA.

Regulátor dále umožňuje nastavení jednotlivých výstupních relé do funkce řídící pro nárůst, řídící pro pokles, ochranné relé, signalizace běhu, řízeno úsekem, kontrola pásma, funkce servo, jako hlídací a pro ovládání chladícího ventilátoru.

Regulátor R251 poskytuje svým programovým vybavením řadu možností pro kvalitní regulaci ohřevu jako je PID regulace s nastavitelnými parametry a nastavitelnou frekvencí spínání. Regulátor také umožňuje zpožděný start ohřevu až o jeden týden, záznam průběhu programu, zvukovou signalizaci přechodů a mnoho dalších vlastností, které u ostatních regulátorů této kategorie nenajdete.

Vlastní ovládání regulátoru je rozčleněno na čtyři úrovně (obsluha, programátor, technolog, servis), chráněné přístupovým heslem. Tímto se zabraňuje zásahu do nastavení regulátoru neoprávněné osobě.

Regulátor R251 navazuje na řadu již známých regulátorů teploty TEMPREG 250, poskytuje však navíc možnost automatické kompenzace teploty studeného konce termočlánku a modulární koncepce jeho nového programového vybavení umožňuje snadnější úpravy řídícího programu pro různé aplikace.