Vestavný regulátor R251/ST

Programovatelný regulátor teploty R251/ST je určen speciálně pro řízení stomatologických pecí.

Od standardního provedení regulátoru R251 se liší přidáním režimu č.5, který umožňuje přímé ovládání pomocného ventilátoru a je doplněn akustickou signalizaci dosažení naprogramované teploty.

Regulátor R251/ST navazuje na řadu již známých regulátorů teploty TEMPREG 250 firmy SMART, spol. s r.o. . Poskytuje však navíc možnost automatické kompenzace teploty studeného konce termočlánku a umožňuje snadnější úpravy řídícího programu pro různé aplikace.

R251 umožňuje podle svého nastavení naprogramovat teplotní cyklus (program) o jednom až osmi řízených úsecích a jednom ukončovacím úseku. Každý úsek je definovaný dobou nárůstu nebo poklesu teploty na cílovou hodnotu v hodinách a minutách a hodnotou cílové teploty. Ukončovací úsek může být tvořen nekonečnou výdrží, řízeným poklesem, nebo neřízeným poklesem. Takových programů může být v regulátoru uloženo až 100.

Regulátor umožňuje připojení široké škály čidel – termočlánky B, C, E, J, K, N, R, S, T, napěťové 0-38mV, 0-76mV, odporové Pt100, Pt1000, Ni1000 a proudové 0-20mA a 4-20mA.

Regulátor dále umožňuje nastavení jednotlivých výstupních relé do funkce řídící pro nárůst, řídící pro pokles, ochranné relé, signalizace běhu, řízeno úsekem, kontrola pásma, funkce servo, jako hlídací a pro ovládání chladícího ventilátoru.

Regulátor R251 poskytuje svým programovým vybavením řadu možností pro kvalitní regulaci ohřevu jako je PID regulace s nastavitelnými parametry a nastavitelnou frekvencí spínání. Regulátor také umožňuje zpožděný start ohřevu až o jeden týden, záznam průběhu programu, zvukovou signalizaci přechodů a mnoho dalších vlastností, které u ostatních regulátorů této kategorie nenajdete.

Vlastní ovládání regulátoru je rozčleněno na čtyři úrovně (obsluha, programátor, technolog, servis), chráněné přístupovým heslem. Tímto se zabraňuje zásahu do nastavení regulátoru neoprávněné osobě