Vestavný regulátor R101

Regulátor R101 je programovatelný regulátor určen pro řízení teploty malých elektrických pecí a ohřívacích soustav prostřednictvím stykačů nebo polovodičových relé (SSR – Solid State Relay). Umožňuje naprogramovat zpožděný start, řízený nárůst teploty na požadovanou hodnotu, výdrž na této teplotě po nastavenou dobu a vypnutí topení. Lze jej s výhodou použít jako náhradu s rozšířením možností mechanických regulátorů typu ZEPAKOMP doplněných dvojitým časovým relé, které zajišťovaly na zvolené teplotě přepnutí topné soustavy hvězda-trojúhelník, výdrž na další zvolené teplotě a vypnutí topení. R101 umožňuje programovatelné ovládání pomocného servomechanismu na zvolené teplotě např.: serva klapky, alarmu nebo ventilátoru.

R101 poskytuje svým programovým vybavením přes svou jednoduchost řadu možností pro kvalitní regulaci ohřevu jako je PID regulace s nastavitelnými koeficienty a nastavitelnou frekvencí spínání. Umožňuje zpožděný start ohřevu až o 99 hodin. Nastavení požadovaných teplot a doby výdrže se provádí 5-ti tlačítkovou fóliovou klávesnicí s mechanickou odezvou v jednoduchém dialogovém režimu. Teplota a čas jsou indikovány na pětimístném LED displeji. Průběh cyklu je zobrazován čtyřmi LED diodami, další dvě LED diody indikují zapnuté topení (žlutá) a případnou poruchu (červená).

Vlastní ovládání regulátoru je rozčleněno na čtyři úrovně, je chráněno přístupovým heslem, a tímto se zabraňuje zásahu do nastavení regulátoru neoprávněné osobě.

Regulátor R101 navazuje na řadu již známých regulátorů teploty TEMPREG 100 firmy SMART, spol. s r.o., je však navíc vybaven kompenzací teploty studeného konce termočlánku a modulární koncepce. Jeho nové programové vybavení umožňuje snadnější úpravy řídícího programu pro různé aplikace.