Rozdělovač topných nákladů RON01

Rozdělovač topných nákladů RON01 je zařízení pro rozdělování topných nákladů ve dvou až čtyřech topných okruzích. Skládá se z měřící jednotky, průtokoměrů a teplotních čidel vratné vody jednotlivých okruhů, společného čidla teploty topného média a napájecího zdroje 12V/1A. Použité průtokoměry vysílají jeden impulz na každých 10 l topného media. S každým impulzem průtokoměrů se zaznamenávají do registrů spotřeby topných okruhů průměrné  rozdíly teplot topného média a teplot vratné vody na jednotlivých zpátečkách. V registrech spotřeby je tedy uloženo kolik litrů vody by se předaným teplem ohřálo o 1 °C.

Měřící jednotka pracuje samostatně, připojení k počítači je nezbytné pouze pro načtení registrů spotřeby topných okruhů a pro rozpočet topných nákladů na jednotlivé okruhy. Připojení k počítači je realizováno rozhraním RS485. Pokud použitý počítač toto rozhraní nemá, je třeba použít externí převodník RS232/RS485 nebo USB/RS485.

Potřebné programové vybavení je na přiloženém CD. Program rozdělovače topných nákladů vyžaduje ke své funkci instalaci prostředí Microsoft .NET Compact Framework (minimálně ve verzi 1.1), který je rovněž na instalačním CD, nebo je volně ke stažení.

Po spuštění provede instalační průvodce uživatele celou instalací, umožní nastavení výchozího umístění programu včetně vytvoření zástupce na ploše monitoru. Program podporuje až 15 jednotek pracujících v síti prostřednictvím rozhraní RS485, adresy jednotek se mohou pohybovat v rozmezí 0–14. Adresa 15 je určena pro nesměrové vysílání, kterým lze změnit adresu jednotky bez ohledu na její původní adresu (při neznámé adrese této jednotky).

Vstupním údajem pro rozpočet topných nákladů jsou celkové náklady na topení, které jsou podle naměřených odběrů automaticky rozpočítány mezi jednotlivé okruhy. Prostřednictvím koeficientů je možné zohlednit i umístění jednotlivých bytů a modifikovat celkový výsledek. Celý rozpočet topných nákladů lze exportovat do souboru pro další zpracování.