PU4 – převodník USB-RS485

Převodník PU4 převádí signál z rozhraní USB na signál galvanicky odděleného rozhraní RS485.