Programovatelný regulátor teploty TEMPREG 250

Programovatelný regulátor teploty je určen pro řízení teploty v systémech, které vyžadují složitější průběh regulované veličiny. Umožňuje naprogramovat řízený nárůst a řízený pokles regulované teploty v čase a udržování konstantní hodnoty po určenou dobu.

Systém regulace PID s nastavitelnými koeficienty a nastavitelnou frekvencí spínání umožňuje přizpůsobení regulátoru parametrům řízeného systému. Hodiny reálného času s integrovanou baterií s dlouhou životností zajišťují pokračování v činnosti i po výpadku sítě a umožňují zpožděný start regulačního cyklu v zadanou dobu se zpožděním až 1 týden.

Nastavení požadovaných teplot a doby výdrže se provádí 5-tlačítkovou foliovou klávesnicí v jednoduchém dialogovém režimu. Teplota a čas jsou indikovány na pětimístném LED displeji. Průběh cyklu je zobrazen schematickou rampou tvořenou svítivými diodami, další svítivá dioda indikuje zapnuté topení.