PU2 – převodník USB-RS232

Převodník PU2 převádí signál z rozhraní USB na signál galvanicky odděleného rozhraní RS232.