HART modem HM01.D – převodník RS232 na komunikační protokol HART

HART modem HM01.D je určen k převodu signálů sériové linky RS232 na komunikační protokol HART dle standartu Bell 202. Pracuje v poloduplexním režimu, směr přenosu je řízen automaticky. Modem umožňuje snadné propojení mezi libovolným zařízením se sériovou linkou RS232 (PC, PLC automat, mikrokontrolér) a zařízeními vybavenými obvody pro komunikaci s HART protokolem. Princip komunikace spočívá ve využití přídavného číslicového přenosu informací, které jsou modulovány na proudový výstup 4–20 mA daného zařízení.

Kromě servisních a diagnostických údajů lze po připojovacím vedení předávat v číslicové podobě údaje o veličině odpovídající výstupnímu proudu snímače i o dalších měřených veličinách. Jeden snímač tak může měřit a vysílat několik fyzikálních veličin. Snadný přístup k servisním a diagnostickým informacím připojených zařízení umožňuje sledování okamžitého stavu snímače a pomocí nastavovacího programu z PC i jednoduchou změnu nastavení snímače. Mimo to je zachováno sledování měřené fyzikální veličiny pomocí výstupního proudu snímače.

HART modem HM01.D umožňuje svou konstrukcí snadnou montáž na DIN lištu v šířce dvou modulů. Současně zajišťuje galvanické oddělení měřicího obvodu od připojeného zařízení.

HM01.D je primárně určen pro trvalé zabudování do elektromontážní krabice, měřicího obvodu nebo PLC automatu.

Komunikační software pro HART modem HM01.D

Pro práci se snímači, jejich vyčítání, nastavení apod. lze použít řadu komunikačních programů pro PC, poskytovaných buď přímo výrobci těchto snímačů, nebo programů od třetích stran. Některé jsou zdarma, některé placené. Mezi nejznámější patří například tyto:

  • PactWare od ICS GmbH (freeware)
  • HartServer od Hart Communication Foundation (30-ti denní zkušební verze)

Další varianty HART modemů

  • HM01 – převodník HART / RS232 v provedení s kabelem
  • HM02 – převodník HART / USB

Cena (bez DPH)

4 720 Kč (1ks)       4 250 Kč (10ks)