Vestavný regulátor R500

Regulátor R500 je vícepásmový programovatelný regulátor teploty určený zejména pro programové řízení elektrických odporových pecí a ohřívacích soustav. Umožňuje variabilní ovládání výkonových obvodů pecí pomocí klasických stykačů, polovodičových relé nebo proporcionálních výkonových členů.

Do paměti regulátoru lze zapsat až sto programů. Každý z nich může být tvořen jedním až patnácti regulačními úseky a vždy jedním úsekem ukončení programu. Typicky je každý úsek definovaný dobou nárůstu nebo poklesu teploty na cílovou hodnotu v hodinách a minutách a hodnotou cílové teploty. Ukončovací úsek může být tvořen nekonečnou výdrží, řízeným poklesem, nebo neřízeným poklesem.

Regulátor umožňuje připojení široké škály čidel – termočlánky B, C, E, J, K, N, R, S, T, napěťové 0-38mV, 0-76mV, odporové Pt100, Pt1000, Ni1000 a proudové 0-20mA a 4-20mA.

Regulátor R500 může být dodán jako dvou až čtyřpásmový, každé pásmo může používat různý typ vstupního čidla a může být řízeno podle vlastních parametrů. Všechny měřicí vstupy regulátoru jsou galvanicky oddělené, funkce výstupních relé, analogových výstupů a logických vstupů je programově nastavitelná. Regulátor je snadno ovladatelný pomocí 12-ti tlačítkové klávesnice, dvou čtyřmístných LED displejů a dvouřádkového 16-ti znakového podsvíceného LCD displeje. Hodiny reálného času se zabudovanou baterií umožňují spuštění programů v požadovaném čase a spolu s nezávislou pamětí programů umožňují dokončení započatého programového cyklu i v případě krátkodobého výpadku elektrického proudu. Nezávislá paměť umožňuje dlouhodobé uchování důležitých údajů o průbězích jednotlivých regulačních cyklů a o činnosti regulátoru. V paměti regulátoru lze uložit až 100 regulačních cyklů (programů), ty lze různě upravovat a podle potřeby spouštět. Regulátor poskytuje svým programovým vybavením řadu možností pro kvalitní regulaci jako je např. pět způsobů regulace s nastavitelnými koeficienty, ty mohou být společné pro všechna použitá pásma, nebo je lze nastavit pro jednotlivá pásma samostatně.

Vlastní ovládání regulátoru je rozčleněno na pět úrovní (obsluha, programátor, technolog, servis, výrobce), chráněne přístupovým heslem. Tímto se zabraňuje zásahu do nastavení regulátoru neoprávněné osobě.

Regulátor R500 navazuje na řadu již známých regulátorů teploty TEMPREG 400, má přesnější měření vstupních veličin, modernější konstrukci a modulární koncepce jeho nového programového vybavení umožňuje snadnější úpravy řídícího programu pro různé aplikace.