IRPS – převodník RS232/20mA

Sériové rozhraní RS232C umožňuje spolehlivý přenos dat do rychlosti 20 kbitů/s na největší vzdálenost 15m (dle doporučení CCITT pro spolehlivý přenos dat). Pro zvětšení dosahu je vhodné použít přenos proudovou smyčkou (IRPS), k čemuž lze použít převodník RS232/20mA.

Proudová smyčka umožňuje přenos rychlostí větší než 20 kbitů/s na vzdálenost několika km (vzdálenost je omezena sériovým odporem smyčky, jehož hodnota by neměla překročit 300 ohmů, rychlost přenosu je omezena kapacitou vedení).

Proudová smyčka se většinou napájí ze strany vysílače, přijímač bývá pasivní (má-li být aktivní i přijímač, musí mít svůj zdroj napájecího napětí). Převodník IRPS umožňuje napájet smyčku jak za strany vysílače, tak ze strany přijímače.

Přenos dat je oboustranně realizován pomocí optoizolátorů, které galvanicky oddělují obvody smyčky od koncových zařízení. Pro správnou činnost převodníku je nutné, aby pomocné signály RTS a DTR byly nastaveny na LOG 0, tj. na výstupu mají úroveň 12V (tímto napětím je napájen přijímací obvod převodníku).