Informační displej parkoviště IDP01

Informační displej parkoviště IDP01 slouží k zobrazení obsazenosti parkoviště dvěma barevně odlišenými statickými nápisy, typicky VOLNO-OBSAZENO. Na přání zákazníka mohou být tyto nápisy osazeny v libovolném světovém jazyce, a nebo jejich libovolné kombinaci (nejčastěji kombinace dvou jazyků, např. česky/německy, česky/anglicky, apod.).

Displej je dále vybaven modulem pro zobrazení počtu volných parkovacích míst (0 až 999) a znakem X v případě úplné obsazenosti parkoviště.

Ovládání panelu je realizováno pomocí impulsních vstupů pro zvyšování / snižování zobrazeného počtu volných míst na parkovišti, nebo je zobrazení na displeji řízeno prostřednictvím sériového rozhraní RS485. Panel lze proto použít pro libovolný parkovací systém nebo pro systém řízený například PLC kontrolérem.

Díky speciálním LED diodám je dosaženo optimálních pozorovacích úhlů, a to 140° v horizontální rovině a 80° ve vertikální rovině, při zachování maximálního jasu. Automatická regulace intenzity svícení v 16-ti úrovních zajistí optimální svítivost dle aktuálních venkovních světelných podmínek a řízená ventilace zajistí spolehlivou funkci za extrémních podmínek i na exponovaných místech.

Informační displej parkoviště IDP01 je vyroben z nerezové oceli tloušťky 1,5mm, čelní sklo je lepené bezpečnostní dvojsklo tl. 6mm. Provedení skříně umožňuje venkovní použití panelu, jeho upevnění je řešeno pomocí typizovaných příchytek na sloupek do průměru 60mm (např. na sloupek dopravního značení), nebo pomocí přídavného držáku přímo na zeď. Rozměry informačního panelu bez upevňovacího příslušenství jsou 715x245x75 mm, hmotnost panelu je cca 10kg.

 

Uchycení světelného informačního panelu
Detail uchycení světelné informační tabule na dopravní značce.