Měřič průtoku a proteklého množství MR51P

Měřič průtoku MR51P je programovatelný měřič určený pro kontinuální měření průtoku a načítání proteklého množství v soustavách, které jsou osazeny libovolným čidlem průtoku se standardním výstupním signálem 0-20 nebo 4-20mA, lineárního nebo kvadratického průběhu. MR51P umožňuje přímo měřit a zobrazovat proudové hodnoty na vstupu. V případě použití čidla 4-20mA lze čidlo napájet z vestavěného zdroje 15V, max. 30mA který je standardní součástí MR51P.

Programové vybavení MR51P umožňuje volbu jednoho z osmi možných typů vstupu, nastavení mezí měření – nastavení rozsahu měření, nastavení mezí pro alarm – mezí kdy má měřené proteklé množství přípustnou hodnotu. Nastavení opakované signalizace protečení zadaného množství. Dále MR51P umožňuje nastavení jednotek času (sec, min, hod) a jednotek množství (jednotky nebo tisíce) pro čítané množství.

MR51P podle měřeného množství a hodnot počitadel ovládá tři výstupní relé. Relé signalizují stavy: měřené množství mimo rozsah alarmu, měřené množství mimo rozsah měření a opakovaného dosažení nastaveného proteklého množství.

Při výpadku napájení MR51P neměří, nastavené parametry a obsahy počitadel zůstávají zachovány. Po obnovení napájení je zaznamenán datum a čas obnovení napájení a MR51P pokračuje v měření a čítání. MR51P je osazen hodinami reálného času, které jsou zálohovány vestavěnou baterií s dlouhou životností.

Měřič průtoku MR51P je vyráběn ve dvou provedeních:

  • vestavný do rozvaděče
  • v krabici s průchodkami k samostatné montáži