Měřič tepla JSD600

Měřič tepla JSD 600 je volně programovatelná elektronická jednotka pro monitorování, matematické zpracování a uchování max. 8 analogových fyzikálních veličin a 8 dvouhodnotových signálů. Velkou výhodou je dvoudílná skříň jednotky. Pevně montovatelná část obsahuje svorkovnici pro připojení čidel a síťového napájení, odnímatelná část s elektronikou umožňuje snadnou montáž a demontáž pro periodické metrologické ověřování.

Měřič tepla JSD600 byl vyvinut jako zdokonalená verze měřiče LOTOS 301, který byl úspěšně nasazen v počtu stovek kusů v řadě tepláren v České republice a na Slovensku i na řadě pracovišť distributorů tepelné energie. Cílem nové verze tohoto přístroje bylo lépe propracovat systém vstupních modulů s ohledem na variabilitu danou různými potřebami uživatelů a v neposlední řadě připravit pro uživatele přístroj jehož cena bude zahrnovat pouze takové osazení přístroje, které uživatel skutečně potřebuje.

Příznivé technické i ekonomické vlastnosti přístroje zaujaly zástupce firmy Spirax Sarco a od roku 1997 je tento měřič tepla dodáván také pod obchodním označením MS100 jako součást přesných měřicích aparatur se snímači SPIRAFLO a GILFLO firmy Spirax Sarco.

Měřič tepla je napájen ze sítě, naměřená data jsou dlouhodobě uložena v paměti, která při odpojení stanice od napájení nevyžaduje zálohování pomocí baterie. Uživateli tak odpadá starost o pravidelnou kontrolu, případně výměnu zálohovacích baterií.

Sledované fyzikální veličiny jsou snímány běžnými čidly (odporový teploměr, vysílací manometr atp.) a jsou podle zvoleného režimu ukládány do vnitřní paměti jednotky. Na dvouřádkovém 16 znakovém alfanumerickém displeji lze pomocí jednoduché klávesnice sledovat stav veličin a výsledky jejich zpracování podle zadaných algoritmů. Po připojení k PC lze přímo sledovat průběh jednotlivých veličin v reálném čase v tabulkové nebo grafické podobě. Uložená data nebo výsledky jejich matematického zpracování lze přenést po seriové lince přes optickou vazbu do souboru na pevný disk PC k dalším zpracování nebo archivaci.

Měřič tepla umožňuje ovládání a nastavování všech parametrů jednotlivých kanálů pomocí PC přes seriový kanál. Rychlost seriové komunikace je nastavená na 9600 Bd. Modulární konstrukce jednotky umožňuje volbou vstupních modulů měnit konfiguraci přístroje pro zpracování analogových a digitálních signálů. Možnost osazení výstupními moduly (relé, polovodičové spínače nebo proudový či napěťový spojitý signál) je předpokladem pro využití jednotky JSD 600 i pro regulaci některých ze snímaných veličin. Je možné připojení externí ukazovací jednotky pro sledování měřených veličin.

Paměť je dimenzována tak, aby bylo možno ukládat 8 veličin 20krát za hodinu po dobu alespoň jednoho měsíce. Intervaly ukládání a velikost paměťového bufferu jsou individuálně nastavitelné pro každou veličinu v rozsahu 1 sekunda až 24 hodin. Ukládaná hodnota je přepočítána před uložením dle zadané převodní tabulky.

Krátké dodací lhůty – typicky 2 týdny v jednotkovém množství, větší množství nebo nestandardní provedení dle dohody.