Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky

SMART, spol. s r.o. je česká společnost, která se věnuje od svého vzniku v roce 1992 vývoji a výrobě měřicí, analytické a regulační techniky.
Hlavní činností firmy je dlouhodobá spolupráce s řadou výrobních a velkoobchodních firem, pro které vyvíjíme a vyrábíme komponenty, technologické celky i řídicí SW včetně provedení ověřovacích a certifikačních zkoušek.

Jedním z našich posledních rozsáhlejších projektů tohoto typu je spolupráce s brněnskou firmou NEPA, spol. s r.o. na vývoji a výrobě tepelných čerpadel vzduch-voda SINCLAIR S-THERM+, kdy jsme vyvinuli řídicí jednotku včetně řídicího i nástavbového SW pro komunikaci přes internet. Po úspěšných zkouškách ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a řadě prezentací na výstavách v ČR i v zahraničí probíhají v současné době první desítky instalací těchto tepelných čerpadel v rodinných a bytových domech i průmyslových objektech v tuzemsku i v zahraničí.

Kromě zakázkového vývoje nabízíme ustálené řady produktů pro tato odvětví:

Měřící a regulační technika pro teplárenství

 • měřič tepla, monitorovací jednotka JSD 600 (MS100)
 • řada programovatelných regulátorů MR51
  • regulátor na konstantní hodnotu MR51D
  • regulátor na konstantní hodnotu s reálným časem MR51C
  • ekvitermní regulátor MR51E
 • programovatelný měřič průtoku MR51P
 • řada HARTmodemů HM01, HM01.D, HM02
 • řada převodníků PU2, PU4, PTU, PT05, FR01, IRPS
 • rozdělovač topných nákladů až pro 4 větve RON01

Programovatelné regulátory na teplotní křivku pro elektrotepelná zařízení

 • programovatelný regulátor R101
 • programovatelný regulátor s reálným časem R251
 • řada vícepásmových programovatelných regulátorů R500

Řídící elektronika pro sanitační techniku, platební stojany, přístavní stojany, platební automaty pro kempy

Řídící elektronika pro přístupové systémy a automatická parkoviště

 • informační displej parkoviště IDP01
 • snímače průjezdu vozidel DV24, DV230

Řídící elektronika pro tepelná čerpadla vzduch-voda SINCLAIR S-THERM+


Výběr z ostatních projektů:

 • řídicí elektronika chemického mikroanalyzátoru pracujícího na bázi peristaltických pump pro Vojenský chemický výzkumný ústav v Brně | 1 |
 • řídicí elektronika proudového motoru M701 (dříve v proudových letounech Delfín) pro LOM Praha sloužící pro využití těchto motorů pro pozemní aplikace | 1 | 2 | 3 |
 • řídicí elektronika pro pneumatické ovládání převodovek automobilů pro firmu PRAGA – Hostivař