Řídící elektronika tepelného čerpadla Sinclair S-Therm+ je navržena jako celek pro komplexní řízení nejen chodu samotného tepelného čerpadla, ale i celého topného systému, který zásobuje teplem. Je tím dosaženo větší hospodárnosti provozu, komfortu a v neposlední řadě úspory při budování nebo přestavbě topného systému.

Sinclair S-Therm+ disponuje širokou řadou vlastností a funkcí, které u ostatních tepelných čerpadel nenajdete, jako jsou například:

Topný systém

 • Topení až do tří nezávislých cílů (např. zásobník topného systému, TUV, bazénu).
 • Ekvitermní řízení až dvou topných okruhů (např. radiátory a podlahové topení).
 • Denní či týdenní programy topení – netopí se zbytečně v době kdy není třeba topit.
 • Ekonomizace provozu dle HDO tarifu včetně jeho predikce, případně také v závislosti na venkovních podmínkách.
 • Ovládání bivalentního zdroje tepla v případě nutnosti při extrémních podmínkách.
 • Řízení solárního kolektoru (pokud je v systému použit).

Konektivita

 • Každé čerpadlo je vybaveno LAN modulem, který lze připojit do internetu. Zákazník tak má možnost čerpadlo ovládat či nastavovat odkudkoli, kde je „online“. Zaroveň v případě problému je servisní organizace schopna provést diagnostiku na dálku a zefektivnit tak servis zařízení.
 • Volitelně lze doplnit zálohovaný GSM modul, umožňující ovládání čerpadla prostřednictvím SMS.

Komfort

 • Proměnné otáčky ventilátoru umožňují ještě více snížit hluk venkovní jednotky v noci nebo v období s vyšší venkovní teplotou.
 • Proměnné otáčky oběhového čerpadla umožňují okamžitou dodávku vody o požadované teplotě nezávisle na teplotě vstupní vody.

Ostatní dovednosti

 • Inteligentní řízení odtávání se zahrnutím vnějších povětrnostních vlivů do strategie odtávání (kombinace tří druhů odtávání).
 • Řízení EVI subsystému pro zvýšení topného výkonu a COP.
 • Řízení tří elektronických expanzních ventilů umožňuje přesné řízení podle aktuální kondice celého systému.
 • Sledování napájecí sítě 230V za účelem ochrany tepelného čerpadla – je monitorováno správné pořadí fází, velikost napětí (přepětí, podpětí), tvar i posuv jednotlivých fází.

Sinclair S-Therm+ pro bytové domy

 • Zapojení až 16ti čerpadel do kaskády (baterie) s celkovým topným výkonem až 270kW (při +7°C).
 • Příprava teplé vody, kdy k tomuto účelu může být nasměrován příslušný počet čerpadel dle aktuální potřeby (nebo i všechny).

Více informací na www.sinclairheatpumps.eu, www.nepa.cz nebo telefonicky:
technické informace – Ing. Vlastimil Jaroš, tel. 549216578
obchodní záležitosti – Ing. Stanislav Jobánek, tel. 541590141

ovládací terminál tepelného čerpadla Sinclair S-Therm+
vnitřní jednotka tepelného čerpadla Sinclair S-Therm+ s kombinovaným zásobníkem teplé a topné vody
venkovní jednotky kaskády tří tepelných čerpadel Sinclair S-Therm+
venkovní jednotky kaskády tří tepelných čerpadel Sinclair S-Therm+
venkovní jednotky kaskády tří tepelných čerpadel Sinclair S-Therm+
kaskáda šesti tepelných čerpadel Sinclair S-Therm+
řídící elektronika tepelného čerpadla Sinclair S-Therm+