Jednotka GM03 slouží jako GSM rozhraní pro ovládání zařízení pomocí vestavěného GSM modulu Telit. Do jednotky lze uložit až 250 telefonních čísel, kterým je přiřazeno oprávnění připojené zařízení ovládat.

GM03 je osazen dvěma relé pro ovládání externích zařízení, která lze ovládat pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním, a konektorem pro připojení k PC pro konfiguraci klíče.

Jednotku lze použít i jako alarm, přičemž aktivaci a deaktivaci alarmového stavu lze řídit SMS zprávou nebo DALLAS čipem (čtečku DALLAS čipů a DALLAS čipy lze přiobjednat). Stav alarmu je indikován LED diodou.

GM03 je osazen sériovou linkou RS232 (nebo RS485 nebo USB), kterou lze použít i jako vstupní/výstupní kanál. Pro vizuální kontrolu stavu lze jednotku doplnit o LCD displej. Konfigurace jednotky se provádí servisním programem (je v ceně zařízení) z PC.

Informace o stavu vstupů a alarmu může být odeslána formou SMS zprávy až na 16 oprávněných telefonních čísel. GM03 je napájen z externího zdroje 12 Vss nebo 24 Vss, nebo z akumulátorového modulu s dobíjením a je dodáván včetně krátké antény.