Měřící a monitorovací jednotka LOTOS 301

LOTOS 301 je programovatelná mikropočítačová měřicí a monitorovací jednotka pro sledování a zaznamenávání max. 8 analogových fyzikálních veličin a max. 8 dvouhodnotových logických signálů.

Určena je k měření tepla předaného vodní párou a poskytuje možnost ukládání naměřených veličin ve zvolených intervalech a po zvolenou dobu.

Je osazena procesorem INTEL 80552 a pamětí 64 kB pro ukládání dat. Monitorovací jednotka je napájena ze sítě a pro případ výpadku napětí je vybavena akumulátory, které zajistí dokončení měřícího cyklu a uchování dat po dobu nejméně 48 hodin. Sledované fyzikální veličiny snímané běžnými čidly (odporový teploměr, vysílací tlakoměr apod.) jsou podle zvoleného režimu ukládány do vnitřní paměti jednotky. Po připojení k přenosnému počítači typu notebook lze přímo sledovat průběh jednotlivých veličin v číselném nebo grafickém tvaru v reálném čase nebo uložená data přenést po seriové lince do souboru na pevný disk počítače a dále je zpracovat popř. archivovat.

LOTOS 301 je určen především pro měření a monitorování fyzikálních veličin ve výměníkových stanicích parních rozvodů tepla. Režim ukládání dat tedy splňuje především požadavky na tento způsob nasazení. Paměť je dimenzována tak, aby bylo možno ukládat všech 8 sledovaných veličin s intervalem asi 6 minut po dobu jednoho měsíce. Intervaly ukládání jsou volitelné pro každou veličinu v rozsahu 1 sekunda až 12 hodin.

Úspěšný a spolehlivý LOTOS 301 byl nahrazen modernějším a propracovanějším typem měřiče tepla s označením JSD600. Cílem nové verze tohoto přístroje bylo lépe vyřešit systém vstupních modulů s ohledem na variabilitu danou různými potřebami uživatelů a v neposlední řadě připravit pro uživatele přístroj jehož cena bude zahrnovat pouze takové osazení vstupních a výstupních modulů, které uživatel skutečně potřebuje. Další velkou výhodou JSD600 je dvoudílná skříň, jejíž pevně montovatelná část obsahuje svorkovnici pro připojení čidel a síťového napájení, odnímatelná část s elektronikou umožňuje snadnou montáž a demontáž pro periodická metrologická ověřování.