Regulátor MR51C s týdenním cyklem

Regulátor MR51C je programovatelný dvoustavový a třístavový regulátor, který je určen k regulaci veličiny snímané odporovými teploměry, termoelektrickými články nebo čidlem s proudovým výstupem.

Výstupní část regulátoru je osazena třemi relé s přepínacími kontakty 230V/2A a napěťovým výstupem pro ovládání polovodičového relé (SSR) nebo plovoucím výstupem 18V pro napájení čidla s proudovým výstupem. Na přání lze osadit napěťový nebo proudový výstup pro řízení proporcionálních členů.

Regulátor je vyráběn s obvodem reálného času, který umožňuje naprogramovat několik cílových hodnot a časů, po které mají být tyto hodnoty udržovány pro denní nebo týdenní cyklus. Není tak nutné používat několik regulátorů se spínacími hodinami.

Regulátor MR51C je vyráběn ve dvou provedeních:

  • vestavný do rozvaděče
  • v krabici s průchodkami k samostatné montáži