Ekvitermní regulátor MR51E

Ekvitermní regulátor MR51E je dvou a třístavový programovatelný ekvitermní regulátor, který je určen k regulaci teploty v budovách. Teplotu je možno snímat odporovými teploměry, termoelektrickými články nebo čidly s proudovým výstupem.

Výstupní část regulátoru je osazena třemi relé s přepínacími kontakty 230V/2A. Na objednávku lze doplnit plynule měnitelný výstup 0-10V nebo výstup +15V (plovoucí) pro napájení proudového čidla.

Ekvitermní regulátor MR51E řídí teplotu vody v topném okruhu na základě venkovní teploty a je tak možné dosáhnout výrazných úspor ve vytápění objektů (nedochází tak ke zbytečnému přetápění). Regulátor rovněž umožňuje efektivnější použití obnovitelných tepelných zdrojů založených na principu obráceného cartonova cyklu, tzv. tepelných čerpadel, u nichž je efektivita provozu závislá právě na venkovní teplotě a teplotě vody v topném systému.

MR51E umožňuje nastavit v týdenním cyklu až 128 korekcí (odchylek) ekvitermní teploty. Pro regulaci používá ekvitermní křivku tvořenou čtyřmi body (dva body zlomu), které lze libovolně nastavovat a tím umožnit dosažení maximální tepelné pohody v řízených budovách. Regulátor je vybaven hodinami reálného času které pracují nezávisle na napájení regulátoru.

U regulátoru je možné objednat monitorování s tiskem, nebo s přenosem přes sériový kanál do PC.

Ekvitermní regulátor MR51E je vyráběn ve dvou provedeních:

  • vestavný do rozvaděče
  • v krabici s průchodkami k samostatné montáži