Historie a činnost firmy

Firma SMART, spol. s r.o. byla založena počátkem roku 1992 bývalými pracovníky Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, firmy TESLA Brno, Vojenského výzkumného ústavu a Kancelářských  strojů v Brně jako společnost s ručením omezením s českou majetkovou účastí.

Od počátku své činnosti se zabývá vývojem, výrobou  a servisem měřicí, analytické a regulační techniky. Významnou část činnosti společnosti tvoří vývoj a výroba komponentů sanitační techniky a komponentů přístupových systémů.

Na trh  se firma uvedla programovatelnými regulátory pro elektrotepelná zařízení, speciální monitorovací a výpočetní technikou pro teplárenství a distribuci tepla, logickými analyzátory a programátory pamětí a procesorů. Uvedené výrobní obory firma dále rozvíjí a v současné době dodává na trh široký sortiment standardních provedení a řada uživatelů také využívá možnosti nestandardních úprav jak elektrického tak programového vybavení.

Výraznou činností společnosti SMART je vývoj a výroba řídící elektroniky malých technologických celků na zakázku. Pro německé odběratele byla vyvinuta a několik let dodávána řídící elektronika mincovních prodejních automatů, vyřešili jsme a dodnes dodáváme řídící elektroniku pro programovatelné ovládání sprch s mincovním automatem v kempech. Významný podíl produkce ve firmě SMART zaujímá výroba  vyvinuté řídící elektroniky pro infračervené ovládání sanitační techniky (pisoárů, umyvadlových a sprchových baterií, klozetů atd.).

Vyvinuta a dodávána je řada komponentů pro přístupové systémy jako čtečky kontaktních čipů a bezkontaktních karet, snímače průjezdu vozidel, paměťové moduly, zobrazovací moduly a celá řada řídících jednotek pro různé stupně vybavení přístupových systémů. Elektronika na zakázku a komponenty včetně programového vybavení řídí parkovací a přístupové systémy v řadě měst a campingů, jednou z největších akcí tohoto druhu je řízení parkoviště na brněnském letišti.

Technickou a technologickou zdatnost firmy SMART dokazují i takové projekty jako je vývoj a opakovaná výroba řídící elektroniky proudového motoru M701 a záznamové jednotky provozu proudových motorů pro Letecké opravny Malešice (LOM Praha s.p.), vývoj stabilizátoru palubního napětí vrtulníku BONGO pro firmu UNIS Brno a vývoj elektronického systému řízení převodovky autobusů a nákladních automobilů pro firmu PRAGA Praha – Hostivař.

V poslední době firma SMART uvedla na trh řadu měřičů a regulátorů pod označením MR51, které zahrnují programovatelnou regulační techniku pro teplárenství. Jedná se o široce programovatelné dvoustavové a třístavové regulátory na konstantní hodnotu, ekvitermní regulátory pro regulaci vytápění budov, měřiče průtoku a proteklého množství atd. Tyto přístroje byly postaveny s využitím nových perspektivních součástek a jejich programové vybavení umožňuje i snadné nestandardní úpravy dle požadavků uživatelů. Samozřejmostí je možnost komunikace těchto regulátorů přes RS485 nebo RS232, jejich dálkové programování, nastavování a sledování pomocí PC.

Výrobky firmy SMART montuje nebo využívá ve svých zařízeních řada známých firem jako např. ABB Brno, SYNTHESIA Pardubice, GE Interlogix ČR Brno, AVX Lanškroun, AZP Brno, BVD Karlovy Vary, ELEKTROTEPLO Kolín, Honeywell Brno, HUTNÍ MONTÁŽE – SVARSERVIS Ostrava, I-CS Třebíč, JSP Nová Paka, Letecké opravny Praha – Malešice, Linn High Therm Německo, MaR Servis Plus Brno, PRAGA Praha – Hostivař, Spirax Sarco Praha, SPOLANA Neratovice, TECHNOPARK Brno, Teplárny Brno, Teplárna Hodonín, Teplárna Náchod, Teplárna Otrokovice, Teplárna Poříčí, Termosoft Brno, TRANSGAS Praha, UNIS Brno, Masarykova univerzita Brno, Vojenské výzkumné ústavy Praha, Brno a další.

Od doby vzniku v roce 1992 se během svého působení v oboru měřicí a regulační techniky  firma SMART stala spolehlivým a schopným partnerem řadě firem, které oceňují její schopnost pracovat s nejnovější součástkovou základnou, pružně reagovat i na nestandardní požadavky zákazníků a zodpovědně pečovat po servisní stránce o všechny své výrobky včetně těch, které pamatují dobu jejího vzniku.