Programovatelný regulátor teploty TEMPREG 100

Programovatelný regulátor teploty TEMPREG 100 je určen pro řízení teploty malých elektrických pecí a ohřívacích systémů prostřednictvím stykačů nebo polovodičových relé (SSR – Solid State Relay). Umožňuje naprogramovat řízený nárůst teploty na požadovanou hodnotu, výdrž na této teplotě po nastavenou dobu a vypnutí topení. Lze jej s výhodou použít jako náhradu s rozšířením možností mechanických regulátorů typu ZEPAKOMP doplněných dvojitým časovým relé, které zajišťovaly na zvolené teplotě přepnutí topného systému hvězda-trojúhelník, výdrž na další zvolené teplotě a vypnutí topení. Umožňuje programové ovládání spínání pomocného servomechanismu na zvolené teplotě např. serva klapky.

TEMPREG 100 využívá programovatelného procesoru a svým programovým vybavením poskytuje přes svou jednoduchost řadu možností pro kvalitní regulaci ohřevu jako je systém regulace PID s nastavitelnými koeficienty a nastavitelnou frekvencí spínání. Umožňuje zpožděný start ohřevu až o 99 hodin.

Nastavení požadovaných teplot a doby výdrže se provádí 5 tlačítkovou foliovou klávesnicí v jednoduchém dialogovém režimu. Teplota a čas jsou indikovány na pětimístném LED displeji. Průběh cyklu je zobrazen čtyřmi svítivými diodami, další dvě svítivé diody indikují zapnuté topení (žlutá) a případnou poruchu v obvodu termočlánku (červená).