Převodník PU4 převádí signál z rozhraní USB na signál galvanicky odděleného rozhraní RS485.